Ett bokningssystem för kurser och aktiviteter
 
Denna version av BOKA är nu stängd!
 
Nya aktiviteter som inte är kurser eller utbildningar finner du i Boka 2.0
Kurser och utbildningar publiceras i Lärportalen