Antal tillfällen:  1
Kategori:  Utbildningsförvaltningen
Kurs/aktivitet:  Förskola -Intresseanmälan  
 
*= platser kvar *= startdatum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
22681 Förskola -Intresseanmälan  (78*)
(Utbildningsförvaltningen)
2020-08-31 Blåsenhus, Uppsala Universitet 2020-2021* Intresseanmälan professionsfördjupande kurs 7,5 hp Utbildningen riktar sig till verksamma förskollärare med förskollärarlegitimation.Gäller läsåret 2020/2021. Vid eventuella frågor kontakta emma.dahlstrom@uppsala.se
Sista anmälningsdag  2020-04-30
Denna bokning gäller intresseanmälan till professionsfördjupande kur 7,5 HP för förskollärare 2020/2021. Samråd med din rektor innan du gör din intresseanmälan. Efter att intresseanmälningarna sammanställts kommer urval att ske i samråd med förskolans rektorer. Bland annat kommer förskollärare från förskolor där ingen medarbetare gått denna kurs eller kursen ”Undervisning i förskolan 7,5 HP” att prioriteras. När urvalet är klart kommer rektorn att lämna besked huruvida du antagits till kursen eller ej.