Antal tillfällen:  13
Kategori:  Kommunledningskontoret
Kurs/aktivitet:  Medborgardialog konstmuseet  
 
*= platser kvar *= startdatum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
21924 Medborgardialog konstmuseet  (0*)
Fullbokad!
(Kommunledningskontoret)
2019-11-21  1500-1530* -
 
21925 Medborgardialog konstmuseet  (0*)
Fullbokad!
(Kommunledningskontoret)
2019-11-21  1535-1605* -
 
Anmäl dig här! 21926 Medborgardialog konstmuseet  (1*)
(Kommunledningskontoret)
2019-11-21  1615-1645* -
 
21927 Medborgardialog konstmuseet  (0*)
Fullbokad!
(Kommunledningskontoret)
2019-11-21  1715-1745* -
 
Anmäl dig här! 22033 Medborgardialog konstmuseet  (1*)
(Kommunledningskontoret)
2019-11-21  1800-1830* -
 
22034 Medborgardialog konstmuseet  (0*)
Fullbokad!
(Kommunledningskontoret)
2019-11-21  1835-1905* -
 
21928 Medborgardialog konstmuseet  (0*)
Fullbokad!
(Kommunledningskontoret)
2019-11-26  0900-0930* -
 
Anmäl dig här! 21929 Medborgardialog konstmuseet  (1*)
(Kommunledningskontoret)
2019-11-26  0935-1005* -
 
Anmäl dig här! 21930 Medborgardialog konstmuseet  (1*)
(Kommunledningskontoret)
2019-11-26  1015-1045* -
 
21931 Medborgardialog konstmuseet  (0*)
Fullbokad!
(Kommunledningskontoret)
2019-11-26  1050-1120* -
 
21932 Medborgardialog konstmuseet  (0*)
Fullbokad!
(Kommunledningskontoret)
2019-11-26  1125-1155* -
 
Anmäl dig här! 21933 Medborgardialog konstmuseet  (1*)
(Kommunledningskontoret)
2019-11-29  1430-1500* -
 
Anmäl dig här! 21934 Medborgardialog konstmuseet  (1*)
(Kommunledningskontoret)
2019-11-29  1505-1535* -