Antal tillfällen:  1
Kategori:  Brandförsvaret
Kurs/aktivitet:  Systematiskt brandskyddsarbete – Externa kunder  
 
*= platser kvar *= startdatum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
Anmäl dig här! 22837 Systematiskt brandskyddsarbete – Externa kunder  (16*)
Pris: 662 SEK
(Brandförsvaret)
2020-11-17 Brandförsvaret, Viktoria Almungevägen 33 0800-1200* Daniel Holmgren
Sista anmälningsdag  2020-11-11
Samling i receptionen Viktoria hotell & konferens, Almungevägen 33, Uppsala.