Antal tillfällen:  1
Kategori:  Brandförsvaret
Kurs/aktivitet:  Brandskyddsutbildning - Externa kunder  
 
*= platser kvar *= startdatum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
21654 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (0*)
Fullbokad!
Pris: 772 SEK
(Brandförsvaret)
2019-11-19 Brandförsvaret, Viktoria 0800-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2019-11-13
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala