Antal tillfällen:  7
Kategori:  Brandförsvaret
Kurs/aktivitet:  Brandskyddsutbildning - Externa kunder  
 
*= platser kvar *= startdatum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
22400 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (13*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-03-05 Brandförsvaret, Viktoria 0800-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-02-26
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala  
Anmäl dig här! 22401 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (15*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-03-18 Brandförsvaret, Viktoria 1300-1700* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-03-11
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala  
Anmäl dig här! 22402 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (14*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-04-07 Brandförsvaret, Viktoria 0800-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-04-01
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala  
Anmäl dig här! 22404 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (13*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-04-20 Brandförsvaret, Viktoria 1300-1700* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-04-15
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala  
Anmäl dig här! 22403 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (10*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-04-27 Brandförsvaret, Viktoria 0800-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-04-22
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala  
Anmäl dig här! 22405 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (15*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-05-12 Brandförsvaret, Viktoria 0800-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-05-06
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala  
Anmäl dig här! 22406 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (15*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-05-25 Brandförsvaret, Viktoria 1300-1700* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-05-20
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala