Antal tillfällen:  2
Kategori:  Brandförsvaret
Kurs/aktivitet:  Brandskyddsutbildning - Externa kunder  
 
*= platser kvar *= startdatum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
Anmäl dig här! 21433 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (4*)
Pris: 772 SEK
(Brandförsvaret)
2019-10-16 Brandförsvaret, Viktoria 0800-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2019-10-10
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala  
Anmäl dig här! 21654 Brandskyddsutbildning - Externa kunder  (13*)
Pris: 772 SEK
(Brandförsvaret)
2019-11-19 Brandförsvaret, Viktoria 0800-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2019-11-13
Samling i receptionen på Viktoria hotell Och konferens. Almungevägen 33, Uppsala