Antal tillfällen:  20  
 
*= platser kvar *= startdatum   Sortera efter datum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
23332 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (0*)
Fullbokad!
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0820-0850* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
23333 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (0*)
Fullbokad!
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0830-0900* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
23334 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (0*)
Fullbokad!
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0840-0910* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
23335 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (0*)
Fullbokad!
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0850-0920* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23336 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0900-0930* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23337 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0910-0940* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23338 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0920-0950* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23339 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0930-1000* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23340 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0940-1010* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23341 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 0950-1020* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23342 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1000-1030* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23343 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1010-1040* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23344 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1020-1050* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23345 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1030-1100* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23346 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1040-1110* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23347 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1050-1120* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23348 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1100-1130* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23349 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1110-1140* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23350 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1120-1150* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".  
Anmäl dig här! 23351 Praktisk brandskyddsutbildning ( Del 2 av 2) – Externa kunder  (1*)
(Brandförsvaret)
2020-12-09 Viktoria övningsfält. Infart via Visthusvägen. Följ gröna skyltar inne på området. 1130-1200* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-12-02
Kom tio minuter innan din starttid. Följ gröna skyltar märkta "Brandskyddsutbildning".