Antal tillfällen:  2  
 
*= platser kvar *= startdatum   Sortera efter datum
Nr Kurs/aktivitet (kategori) Datum/lokal/tider Ledare Övrig info
Anmäl dig här! 23330 Nätbaserad brandskyddsutbildning (steg 1 av 2) – Externa kunder  (19*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-11-25 Microsoft Teams-möte 1300-1500* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-11-18
Teamslänk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjExNzkzODgtOWI0NS00ZTI0LTgxMjAtZWVhZjg4OTFjMTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286932a36-37af-4204-89f2-ed1ee095f45a%22%2c%22Oid%22%3a%22dc08b9f6-7f5a-4fc3-8e82-7e2f21fcefa4%22%7d  
Anmäl dig här! 23331 Nätbaserad brandskyddsutbildning (steg 1 av 2) – Externa kunder  (19*)
Pris: 790 SEK
(Brandförsvaret)
2020-12-03 Microsoft Teams-möte 0900-1100* Brandförsvaret
Sista anmälningsdag  2020-11-25
Teamslänk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBiYjBhNTctMTNjOS00YWFjLWEyOGQtOWE1YmJmZDhjNWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286932a36-37af-4204-89f2-ed1ee095f45a%22%2c%22Oid%22%3a%22dc08b9f6-7f5a-4fc3-8e82-7e2f21fcefa4%22%7d